Double Take
Double Take

24"x24"

Oil Wash on Translucent Polyester

Leda
Leda

48"x48"

Oil Wash on Translucent Polyester

Rubens
Rubens

24"x24"

Oil Wash on Translucent Polyester

Cross Section
Cross Section

24"x24"

Oil Wash on Translucent Polyester

After Image
After Image

24"x24"

Oil Wash on Translucent Polyester

Double Take
Leda
Rubens
Cross Section
After Image
Double Take

24"x24"

Oil Wash on Translucent Polyester

Leda

48"x48"

Oil Wash on Translucent Polyester

Rubens

24"x24"

Oil Wash on Translucent Polyester

Cross Section

24"x24"

Oil Wash on Translucent Polyester

After Image

24"x24"

Oil Wash on Translucent Polyester

show thumbnails